Betingelser for Brug

 

Velkommen til Openlands! We tilbyder en markedsplads, hvor du kan købe og sælge dagsjagter via vores hjemmeside. Vi håber du får glæde af vores løsning og husk venligst vores husregler.

 

 1. Introduktion

1.1 Velkommen til Openlands platformen (“Hjemmesiden”). Vi refererer til vores Hjemmeside og andre ydelser som vores “Service” og Openlands vil individuelt eller i forening blive omtalt som “vi”, “os”, “vores”. Vi opfordrer til at du læser disse Betingelser for Brug før du bruger vores Hjemmeside eller nogen af vores Service. Ved at tilgå Openlands’ Hjemmeside accepterer du disse Betingelser, alle relevante love og regler og accepterer, at du er ansvarlig for at overholde gældende lokal lovgivning. Hvis du ikke accepterer disse betingelser, er du ikke berettiget til at bruge eller tilgå vores Hjemmeside eller øvrige elementer af vores Service. Alt materiale på Hjemmesiden er varemærkebeskyttet. Betingelserne har til formål at oplyse dig om dine juridiske rettigheder, ved brug af vores Service.

 

1.2 Dette dokument og alle dokumenter refereret til heri, vil samlet blive refereret til som “Betingelserne”.

 

1.3 Vores “Service” inkluderer (a) Hjemmesiden, (b) mobil applikation for lodsejer og jæger (“Appen”), (c) vores Service leveret via vores Hjemmeside, (d) al information, linkede sider, funktioner, data, tekst, billeder, fotografier, musik, lyd, video, beskeder, tags, indhold, programmering, software applikations-Service. Information som er gjort tilgængeligt via vores Service vil være “Din Information”. Dit Information indeholder dit brugernavn, navn på din ejendom, profilbilleder, billeder på din profil eller annoncer, anmeldelser, kommentarer videoer etc.

 

1.4 Vores Service indeholder en online platform, som giver mulighed for salg af dagsjagter og relaterede ydelser mellem køber (“køber” eller “Jæger”) og sælger (“Sælger” eller “Lodsejer”), samlet betegnet “Brugere” eller “Parter”. Kontrakten vedrørende et salg er direkte mellem Køber og Sælger. Parterne til transaktionen er alene direkte ansvarlige for salgskontrakten imellem dem i overensstemmelse med annoncering af dagsjagter. Således påtager vi os ingen forpligtelser i forbindelse med de kontraktuelle forpligtelser mellem Køber og Sælger. Dog kan vi under visse forudsætninger tilbyde at hjælpe, hvis der opstår problemer med din ordre (se sektion 10). Vi foretager ikke en forudgående undersøgelser af Brugere og Din Information.

 

1.5 Vi forbeholder os retten til at ændre, modificere, suspendere eller stoppe enhver del af denne Hjemmeside eller Service på ethvert tidspunkt. Vi kan offentliggøre visse dele af vores Service eller funktioner mens de stadig er at betragte som beta versioner, hvilket kan medføre, at de ikke virker korrekt, eller på samme måde som den endelige version vil virke, og vi kan ikke holdes ansvarlige i en sådan situation. Vi kan også ensidigt og uden begrænsning indføre begrænsninger for din adgang til at bruge dele af eller hele Hjemmesiden eller vores Service.

 

1.6 Vi forbeholder os retten til uden begrundelse at nægte at give dig adgang til vores Hjemmeside eller Service samt til at oprette en konto.

 

 1. Privacy

2.1 Vi ved at dine personlige oplysninger er vigtige for dig, og derfor er de også vigtige for os. Vores Privatlivspolitik forklarer, hvordan Din Information bliver brugt, når du bruger vores Service. Når du bruger vores Service, eller deler information på vores Hjemmeside, acceptere du at vi indsamler, bruger, offentliggør og behandler Din Information og personlige oplysninger som beskrevet i vores Privatlivspolitik.

 

2.2 Brugere som er i besiddelse af en anden Brugers oplysninger, som er tilvejebragt ved brug af af vores Service accepterer hermed at de (a) efterlever alle relevante persondata regler (b) tillader Bruger (ejer af personlige oplysninger) retten til at fjerne de indsamlede oplysninger fra Brugers (modtager af de personlige oplysninger) database, hvis der bliver givet besked herom.

 

 1. Din Konto

3.1 Du vil skulle oprette en konto hos os for at bruge dele af vores Service. Her er et par regler om at have konto hos os:

 

3.1.1 Du skal være fyldt 16 år for at bruge vores Service.

 

3.1.2 Vær ærlig overfor os og giv og korrekt information om dig selv. Det er ikke acceptabelt at bruge falsk information eller at bruge andre virksomheders eller personers information via din konto.

 

3.1.3 Du er ansvarlig for din konto. Du er eneansvarlig for al aktivitet på din konto. Hvis du deler en konto med andre personer, så vil den person, i hvis navn kontoen er oprette være ultimativt ansvarlig for al aktivitet. Hvis du registrerer dig som en virksomhed f.eks en landbrugsvirksomhed, restaurant etc., garanterer du personligt for, at du har fuldmagt til at acceptere Betingelserne på vegne af virksomheden. Din konto kan ikke overføres til andre.

 

3.1.4 Som nævnt ovenfor er du alene ansvarlig for al aktivitet på din konto, så sørg for at gemme dit login og kodeord et sikkert sted.

 

 1. Begrænset tilladelse

4.1 Vi giver dig en begrænset tilladelse, som kan tilbagekaldes, til at bruge vores Service i overensstemmelse med vores Betingelser for Brug. Alle immaterielle rettigheder, varemærker, servicemærker, brand navne, logoer og anden immateriel ejendom som er vist på Hjemmesiden, tilhører Openlands og i nogle tilfælde tredjeparter, som vises på Hjemmesiden. Du accepterer ikke at kopiere, distribuere, publicere, gendanne eller skabe afledte produkter uden vores forudgående accept.

 

 1. Din accept

5.1 Indhold som du offentliggør, ved brug af vores Service tilhører dig. Dette inlkuderer brugernavn, virksomhedsnavn, profilbilleder, jagtbilleder, jagtbeskrivelser, ratings, kommentarer, videoer etc.

 

5.1.1 Du er eneansvarlig for Din Information. Du bekræfter, at du har alle nødvendige rettigheder til Din Information, og at du ikke misbruger tredjeparters rettigheder ved din brug.

 

5.1.2 Ved at offentliggøre Din Information via vores Service giver du os tilladelse til at bruge den. Denne tilladelse giver os en ikke-eksklusiv, global, uden ret til royalty, uigenkaldelig, med ret til at lave underlicenser, med evig ret til at bruge, modificere, reproducere, distribuere, gemme og lave afledte produkter af Din Information for at promovere de Service, der er på vores Hjemmeside. Vi kræver ikke ejerskab af Din Information, men vi har din tilladelse til at bruge den for at hjælpe med at fungere og vækste forretningen.

 

5.1.3 Hvis information som du ejer, eller har rettigheder til, er blevet offentliggjort på vores Service uden din tilladelse, og du ønsker det fjernet, så bedes du kontakte os på [email protected]. Hvis Din Information krænker en anden persons immaterielle rettigheder, fjerner vi det, hvis vi modtager besked herpå fra rettighedshaver.

 

5.1.4 Du accepterer ikke at offentliggøre information, som er stødende, tuende, ærekrænkende, obskur, vulgær eller på anden måde stødende eller i strid med vores sektion om Forbudt adfærd / Services. Du accepterer også ikke at offentliggøre falsk eller vildledende information, eller information som bruger vores Service på en falsk eller vildledende.

 

 1. Din brug af vores Service

6.1 Vi giver dig en begrænset, ikke eksklusiv, personlig og genkaldelig brugsret til vores Service. Du accepterer ikke at overtræde love og regler i forbindelse med din brug af vores Service. Dette inkluderer lokale-, regionale, statslige, federale eller internationale regler, som måtte gælde for dig.

 

6.2 Som “Sælger” er du ansvarlig for at betale alle beløb, som du måtte skylde os. Du er også eneansvarlig for at indsamle og betale enhver skat eller afgift i dit land i relation til salg foretaget på via vores Service.

 

6.3 Du accepterer ikke at forsøge at erhverve kildekoden til vores Service. Du accepterer ikke at blande dig i eller forstyrre/skade vores Service.

 

6.4 Overtrædelser af disse Betingelser kan hvis det skønnes nødvendigt resultere i en række tiltag inklusiv men ikke begrænset til: sletning af jagtannonce, suspendering af konto eller sagsanlæg.

 

6.5 Hvis du har mistanke om, at en Bruger af denne Hjemmeside overtræder disse Betingelser, kan du kontakte os på [email protected].

 

6.6 Openlands forbeholder sig retten til at slette eller tilbagekalde en ordrer som følge af Sælgers eller Købers ureglementerede adfærd, fejlagtige udnyttelse eller enhver teknisk fejl på Hjemmesiden.

 

 1. Køb og betaling

7.1 På nuværende tidspunkt understøtter vi kun Credit Card payments og MobilePay. Disse betalinger bliver leveret af en tredjeparts betalingsløsning, og kan variere afhængig af hvilken jurisdiktion du befinder dig i.

 

7.2 Alle salg via platformen er bindende.

 

7.3 Når Køber har betalt dagsprisen har Køber formelt booket jagten. Dagsprisen fungerer som depositum, og kan ikke refunderes, såfremt Køber er forhindret i at møde op på selve jagten.

 

 1. Kommission

8.1 Køber af en dagsjagt inklusiv nedlagt vildt samt andre tilkøb skal betale os kommission per solgte enhed (eksklusiv skatter og afgifter). For enhver transaktion foretaget via vores Hjemmeside sørger Openlands for, at relevante skatter og afgifter er medtaget i den pris som vises på Hjemmesiden. Dette kan variere afhængigt af Køber og Sælgers lokation.

 

8.2 Openlands’ kommission samt skatter og afgifter, som måtte finde anvendelse på vores Service, vil blive fratrukket og betalt af Openlands før vi videreføre beløbet til Sælgers konto.

 

8.3 Alle tredjeparts betalingssystemer kræver et beløb for at eksekvere betalingen. Alle sådanne beløb vil afhænge af Sælgers og Købers lokation. Alle sådanne beløb fra tredjeparts leverandører, skal betales af Sælger.

 

 1. Sælgers Forpligtelser

9.1 Sælger skal tage vare på de ting han/hun sælger, og sørge for at der foreligger retvisende og relevant information, så som beskrivelser af jagtområdet, pris og detaljer omkring det vildt, som må jages på Sælgers område, samt at dette sker i overensstemmelse med lokale regler. Sælger må ikke offentliggøre ukorrekt eller misledende information.

 

9.2 Prisen for en dagsjagt, prisen pr. nedlagt stykke vildt (kødprisen), samt eventuel trofæpris, bliver alene fastsat af Sælger. Prisen som vises på siden kan variere afhængig af Sælgers og Købers lokation. Sælger er ansvarlig for at oplyse om og tillægge relevante lokale skatter og afgifter.

 

9.3 Sælger er forpligtet til at stille en dagsjagt til rådighed for Køber i overensstemmelse med den beskrivelse, der er givet på Hjemmesiden, medmindre der er tale om usædvanlige omstændigheder. Hvis en usædvanlige omstændighed opstår, er Sælger forpligtet til at kontakte Køber via [email protected] med henblik på at sikre fuld tilbagebetaling af købsprisen eller arrangere en dagsjagt på et andet tidspunkt.

 

 1. Konflikter med andre Brugere

10.1 Hvis der opstår en konflikt mellem dig og en anden Bruger af vores Service, opfordrer vi dig til at rette henvendelse til den anden Bruger og forsøge at løse konflikten i mindelighed.

 

10.2 Hvis du er ude af stand til at løse konflikten mellem dig og en anden Bruger, kan vi hjælpe med at løse konflikten. Hvis du ønsker, at vi skal involvere os, skal du kontakte os på [email protected] med en beskrivelse af transaktionen og detaljerne omkring selve konflikten. Vi vil i så fald forsøge at hjælpe med at løse konflikten, men vi vil ikke foretage afgørelse om juridiske forhold eller krav.

 

10.3 Både Køber og Sælger skal samarbejde med os som en del af konfliktløsningsprocessen. Vi beder om, at du leverer al den information i relation til konflikten, som vi beder om. En sådan forespørgsel vil blive rettet til den email adresse, vi har modtaget fra dig. Hvis vi ikke er i stand til at få et svar fra dig, kan vi beslutte at lukke efterforskningen, eller beslutte at efterforskningen er blevet tilendebragt til fordel for den anden part.

 

10.4 Konflikter som Køber

 

10.4.1 Du kan gøre indsigelse, hvis Sælger “ikke havde ret til at sælge en dagsjagt på det pågældende område” eller hvis “jagtområdet væsentligt afviger fra den beskrivelse som er givet af Sælger” og Sælger ikke svarer på dine henvendelser.

 

10.4.2 Du kan bede om at få en rapport omkring transaktionen hos os eller du kan kontakte din kortudbyder og anmode om mulighederne for at lade transaktionen gå tilbage i det omfang kortudbyder kan tilbyde dig dette. Men, du kan ikke forfølge begge muligheder på samme tid eller forsøge at opnå dobbel tilbagbetaling i reation til samme transaktion. Hvis du rejser en konflikt hos os, og samtidig forsøger at få pengene tilbage hos din kortudbyder, vil vi lukke sagen hos os.

 

10.4.3 Hvis du har fået beløbet retur fra Sælger, kan du ikke rapportere transaktionen til os.

 

10.4.4 Hvis “jagtområdet væsentligt afviger fra den beskrivelse, som er givet af Sælger”, og begge Parterne ikke kan blive enige om forskellen på den jagt, der blev solgt og beskrivelsen af samme jagt, vil vi foretage en rimelig vurdering, baseret på den samlede information vi er i besiddelse af om jagtområdet. Vores beslutning vil være baseret på en række faktorer inklusiv beskrivelse af området på tidspunktet for købet, kommunikationen mellem Køber og Sælger samt enhver form for dokumentation vi har modtaget. Alle vores beslutninger er endelige.

 

10.5 Konflikter som Sælger

 

10.5.1 Som Sælger opfordrer vi dig til at kommunikere aktivt med din Køber, særligt hvis der opstår usædvanlige forhold. Vi opfordrer dig til at svare din Køber relativt hurtigt for bedre at undgå unødvendige konflikter. Som Sælger accepterer du, at vi deler dine kontaktdetaljer med dine Købere, for at hjælpe med til at reagere direkte på spørgsmål eller konflikter.

 

10.5.2 For konflikter som vedrører at “jagtområdet væsentligt afviger fra den beskrivelse som er givet af Sælger”, vil vi gennemgå den beskrivelse af området og de billeder, som var til stede på tidspunktet for købet. Hvis Parterne ikke kan blive enige om forskellen på det jagtområde, som blev solgt og beskrivelsen heraf, vil vi foretaget en rimelig beslutning, baseret på de informationer vi har om jagtområdet. Vores beslutning vil være baseret på en række forskellige forhold herunder beskrivelsen af området på tidspunktet for købet, kommunikationen mellem Køber og Sælger samt enhver anden dokumentation, vi måtte have modtaget.

 

10.5.3 Hvis Køber forsøger at få transaktionen tilbageført, vil vi lukke konflikten/sagen for at undgå dobbel dækning.

 

 1. Konflikter med os

11.1 Hvis du er utilfreds med os, beder vi dig om at lade os det vide via [email protected], og forhåbentlig kan vi finde en løsning. Hvis vi ikke kan finde en løsning, vil disse regler finde anvendelse på retlige konflikter i relation til vores Service:

 

11.1.1 Lovvalg. Det er Openlands lokale lov som finder anvendelse på disse Betingelser for Brug. Den lokale lov er dansk lov, da Openlands er inkorporeret i Danmark, samt den lov der gælder i Sælgers og Købers land. Disse love finder anvendelse uanset hvor i verden du bor.

 

11.1.2 Du accepterer at enhver konflikt mellem dig og Openlands inklusiv konflikter, som måtte opstå som følge af disse Betingelser skal afgøres i Danmark ved de danske domstole.

 

 1. Ændringer til Betingelser for Brug

12.1 Vi opdaterer og forbedre hele tiden vores Service, for at kunne leverer nye og innovative løsninger til dig. Forbedringer og opdateringer sker også for at tilpasse os skiftende teknologier, præferencer, adfærd og den måde folk bruger internettet og vores Service på.

 

12.2 Vi opdaterer jævnligt Betingelser for Brug, men den seneste version vil altid være at finde via dette link.

 

12.3 Vi vil forsøge, i rimeligt omfang at kontakte dig, når der er væsentlige ændringer til de dokumenter, der refereres til i disse Betingelser. Vi kan rette henvendelse via systemet eller via separat email.

 

12.4 Det er alene den aktuelle version af Betingelserne, som udgør de betingelser, som finder anvendelse på vores relation til dig. Ældre versioner af Betingelserne vil ikke længere finde anvendelse på vores relation til dig, og vil blive erstattet er den aktuelle version.

 

 1. Forbudte ting / Service

13.1 Det er Sælgers forpligtelse at sikre, at den dagsjagt han tilbyder (inklusiv alle ting og serviceydelser der udgør en del heraf), er i overensstemmelse gældende ret, og at det er tilladt at sælge den i henhold til lokal lovgivning, der hvor markedspladsen er tilgængelig og inkorporeret.

 

13.2 Hvis en ting eller serviceydelse er i strid med disse Betingelser, kan vi foretage en række handlinger overfor Sælger inklusiv sletning af jagtannonce, suspendering af kontoen, sletning af kontoen og retlige skridt.

 

13.3 Hvis du ser en annonce, som strider imod vores politikker bedes du kontakte os på [email protected].

 

 1. Kontakt, feedback og klager

14.1 Hvis du har brug for at kontakte os, bedes du klikke på “kontakt os” eller bruge en af de emails, der er nævnt her eller på Hjemmesiden. Vi sætter pris på at høre fra vores Brugere, og er altid interesserede i at lære, hvordan vi kan forbedre vores Service. Ved at give os din feedback accepterer du at afgive enhver rettighed, du måtte have til indholdet i din feedback, således at vi og dem vi samarbejder med, frit kan bruge den uden at være forpligtet til betale dig herfor.

 

 1. Skadesløsholdelse

15.1 Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og friholde Openlands, dens licenshavere og licenshavernes medarbejdere, agenter og direktører fra ethvert krav, erstatningskrav, forpligtelse, tab, gældsforpligtelse eller udgift (inklusiv men ikke begrænset til advokatomkostninger), som måtte opstå som følge af deres brug af denne Service, eller som er relateret til Information, som er offentliggjort på denne Service via din konto af en tredjepart, som bruger din konto med din viden eller tilladelse.

 

 1. Ingen Garanti

16.1 Denne Service leveres som en “som beset” og “så længe lager haves” ydelse, og uden nogen form for garanti hverken direkte eller indirekte, inklusiv men ikke begrænset til indirekte garantier vedrørende salgbarhed, egnethed til specifik brug eller ikke krænkende karakter. Openlands er ikke ansvarlig for materiale fra en tredjepart, som du måtte have downloaded, købt eller på anden måde kommet i besiddelse af via vores Service, eller skade eller mistet data som følge heraf. Vi garanterer ikke for, og vi tager ikke ansvar for serviceydelser leveret af tredjeparter, der giver adgang til vores Service.

 

 1. Begrænset hæftelse

17.1 Openlands, dens samarbejdspartnere, agenter, direktører, medarbejdere og leverandører er ikke, indenfor rammerne af gældende ret, ansvarlige for nogen direkte eller indirekte, strafbare, uagtsomme eller specielle følgeskader, inklusiv men ikke begrænset til mistet indtjening, goodwill, data eller andre immaterielle skader, som sker som følge af, manglende mulighed for brug af vores Service uanset om Openlands er blevet advaret om risikoen for et sådant krav, og uanset om et forsøg på at afhjælpe fejlen ikke lykkes.

 

 1. Den samlede aftale; Separabilitet; Afkald

18.1 Disse Betingelser udgør den samlede aftale mellem dig og Openlands i relation til vores Service og erstatter enhver forudgående eller midlertidig aftale, betingelser eller krav som måtte finde anvendelse på din brug af vores Service. Hvis en bestemmelse i disse Betingelser ikke kan effektueres, så vil den resterende del af disse Betingelser fortsat være gældende, og en bestemmelse som ikke kan effektueres vil blive erstattet af en bestemmelse, der ligger så tæt på det oprindelige formål med bestemmelsen som muligt. Openlands’ manglende håndhævelse af enhver bestemmelse i disse Betingelser betyder ikke, at Openlands giver afkald på retten til at håndhæve en given bestemmelse på et senere tidspunkt.

 

 1. Videregivelse

19.1 Disse Betingelser og enhver rettighed eller licens, som måtte følger heraf, kan ikke videregives af dig, men kan videregives af os uden begrænsning. Ethvert forsøg på videregivelse af dig vil være ugyldigt.

 

 1. Acceptabel brug af vores Service

20.1 Du må ikke: Tilgå, udøve sabotage, eller bruge ikke offentlige dele af vores Service, Openlands’ computer systemer, Openlands’ tekniske leveringssystemer; sondere, scanne, eller teste svaghederne af ethvert system eller netværk, eller gennembryde eller omgå enhver sikkerheds eller godkendelsesmekanisme; tilgå eller søge på vores Service på nogen andre måder end Openlands’ offentligt understøttede brugerflader (f.eks. “scraping”); forsøge på at obstruere eller overvælde vores infrastruktur ved at pålægge vores systemer urimelige anmodninger eller byrder (f.eks. ved at bruge af “robotter” eller andre automatiserede systemer til at sende anmodninger til vores servere med en hastighed, der overstiger hvad et menneske ville være i stand til); blande dig i eller obstruere adgangen for nogen Bruger, vært eller netværk inklusiv men ikke begrænset til ved at sende en virus, overbelaste (“flooding”), spamming, “mail-bombing” vores Service eller ved at automatisere skabelsen af Din Information på en sådan måde, at dette blander sig i eller skaber en uhensigtsmæssig byrde på vores Service.

 

 1. Openlands jagtspecifikke regler

21.1 Hvis vildt falder på et område, der ikke er ejet af lodsejer, skal lodsejer kontaktes. Hvis ejeren af det område, hvor vildtet er faldet, vælger at beholde vildtet, betaler jægeren ikke for vildtet/kødet. Jæger skal kun betale, for det kød/vildt han beholder. 

 

21.2 Anskudt vildt, som ikke findes, betales der fuld pris for.

 

21.3 Som jæger må du gerne medbringe observerende gæster som ikke deltager i jagten (ikke jægere, klappere eller hundefolk), med mindre lodsejer specifikt har frabedt sig dette.

 

21.4 Som jæger er det ikke tilladt at fremleje en jagt, som er købt via Openlands

 

 1. Openlands’ guide for god jagtetik og vildtpleje

22.1 Bestemmelserne i sektion 22. af disse Betingelser for Brug skal forstås som en guide, som beskriver, hvad vi mener, er nogle få essentielle regler for god skik i relation til både Jæger og Lodsejer med hensyn til jagt og vildtpleje.

 

22.2 Vis hensyn til vildtet og naturen, og tag ansvar for vildt- og naturpleje.

 

22.3 Vis respekt for Lodsejere, Jægere, naboer og offentligheden.

 

22.4 Nedlæg kun det vildt du kan spise.

 

22.5 Vi opfordrer lodsejere til ikke at leje jagt ud på et område, hvor der ikke er egen vildtbestand, for derved bedre at kunne understøtte en bæredygtig jagt.

 

22.6 Vi opfordrer lodsejere med arealer, der grænser op til hinanden, til at koordinere jagten på tværs af deres jagtområder (evt. ved fælles jagt eller et koordineret jagttryk), for at forstyrre vildtet mindst muligt og tilstræbe en bæredygtig afskydning.

 

22.7 Vi opfordrer til, at man ikke driver jagt på et areal for ofte. Vildtet bør ikke udsættes for forstyrrende jagtformer (klap- og drivjagt) mere end 3-4 gange pr. sæson. Der bør derfor være mindst 3 uger imellem hver jagt på samme lokalitet. Ved trækjagt bør intervallet mellem jagterne også være mindst 2-3 uger. 

 

22.8 Vi opfordrer til, at man ikke driver mere jagt på et areal, end vildtbestanden kan tåle således, at der kun nedlægges en del af det naturlige bestandsoverskud.

 

22.9 Efterlad naturen, som du fandt den. Tag patronhylstre og andet affald med dig. Jagt må ikke efterlade spor i naturen.