Dagsjagt – virker konceptet for andre end professionelle jagtvæsener
De seneste år er der kommet en stadig større efterspørgsel på jagt, og der er en generel interesse i samfundet for at komme mere ud i naturen. Mulighederne for jagt er dog ofte begrænsede, og det kan være svært for jægere at få kontakt til de rette lodsejere. Jagt på dagsbasis kan være med til at skabe flere jagtmuligheder til fordel for både lodsejere og jægere.
For dig som lodsejer er der 3 primære fordele:
1.Du bevarer fuld kontrol og fleksibilitet
2.Du kan sikre en optimal forvaltning af dit revir
3.Du har mulighed for en højere indtjening på jagt
Dagsjagt - En optimal måde for lodsejer at forvalte jagten på

De grundlæggende tanker bag jagt på dagsbasis har været populære i mange år, og især mange godser har i årtier lejet dagsjagter ud. Du kan som lodsejer leje din jagt ud en enkelt dag, eller i flere sammenhængende dage for en begrænset periode.

Der en række jagtmæssige fordele ved at leje sit revir ud på denne måde i forhold til mangeårige jagtkontrakter, som det normalt har været traditionen.

 

Helt grundlæggende bevarer du kontrol over forvaltningen af dit revir. Det betyder, at du som lodsejer dels har kontrol over, hvem der går på jagt på dit areal og hvornår, og dels har fleksibiliteten til at kunne styre præcis, hvilket vildt der jages, hvor ofte der jages, og hvor meget der nedlægges. Du kan altså i højere grad sikre en optimalt drevet jagt på dine præmisser, og i tillæg er der den fordel, at du stadig selv kan gå på jagt de dage, jagten ikke er lejet ud.

 

Forvaltningsmæssigt kan du sørge for at opdele forskellige jagtformer hen over en sæson. På den måde kan du opnå en balanceret jagt på dit revir. Det har også den afledte fordel, at vildtet forstyrres mindst muligt, når der ikke drives samme jagtform på de samme arealer for ofte.

 

Alle jagtformer egner sig til jagt på dagsbasis, og det er op til dig som lodsejer at vurdere, hvilke jagttyper der er de bedste i forhold til vildtet og størrelsen af arealet. Det kan være traditionelle jagtformer som klapjagt eller pürsch og trykjagt med riffel.

 

På det seneste er også andre jagtformer steget i popularitet. Mange moderne jægere søger i stigende grad mod mere specielle former for jagt, hvor man enten selv er mere aktiv og går rundt, eller hvor man fokuserer på en mere individuel form for jagt. Især to jagtformer er de seneste år blevet meget populære blandt jægere og vil være interessante for mange lodsejere at overveje.

img

Rough shooting

Rough shooting, eller trampejagt på dansk, er en meget traditionel form for jagt, som især er blevet benyttet af gårdejere. Det er nemt at arrangere og er relevant for dig, hvis du har marker og åbne naturområder. Dog kræver det en vis arealstørrelse på typisk minimum 100 hektar for at kunne understøtte en fuld dags jagt. Denne form for opsøgende hagljagt er igen blevet meget populær og handler mere om at få en god dag i naturen med nogle kilometer i benene sammen med jagtvennerne end størrelsen på paraden.

Buejagt

Buejagt er en anden jagtform, som i de seneste år er blevet meget populær. At tage på jagt med bue og pil har givet jægere en anderledes måde at praktisere jagt på. Her er mange jagtområder interessante, hvad enten det gælder mindre eller større arealer, og uanset om det gælder jagt på råvildt eller småvildt som fugle, kanin og harer. Buejagt er derfor en jagtform, som vil være relevant at udleje for mange lodsejere i Danmark.

 

Udover de jagtmæssige fordele ved at kunne udleje sin jagt på dagsbasis, så er der også den økonomiske fordel, at du som lodsejer ofte kan tage højere enhedspriser for de forskellige jagter.

 

Som jæger vil det omvendt betyde, at man betaler en relativt høj pris for jagt per dag, men til gengæld betaler man kun for den jagt, der udøves. Man undgår altså at skulle betale et helt års jagtleje, med risiko for ikke at få jagtmulighederne udnyttet, og vil samtidigt have en større fleksibilitet til at komme på jagt forskellige steder i landet.

img
Prisguide – Bliv inspireret af vores guide, men HUSK at du selv sætter prisen som lodsejer

Openlands prismodel for dagsjagt er opdelt i 3 dele:

1) Dagspris: Pris per jæger for at komme på jagt
2) Kødpris: Pris per nedlagt stykke vildt
3) Trofæpris: Pris for at nedlægge trofæbærende vildt

 

Nedenstående er 2 eksempler på testjagter afholdt i Nordsjælland, hvor alle parter var tilfredse.

 

Trampejagt, 29. november 2020
5 jægere som hver betalte en dagspris på 1.000 kr., og som nedlagde 1 hare, 2 fasaner og 3 duer, gav lodsejer en indtægt på 6.000 kr.

 

Anstandsjagt, 30. januar 2021
2 jægere som hver betalte en dagspris på 250 kr., og som nedlagde et smaldyr, gav lodsejer en indtægt på 1.500 kr.

 

Prisguiden er lavet som inspiration til dig som lodsejer med henblik på at give en fair værdi for både dig og jæger. Guiden lægger for eksempel op til, at du sætter en højere dagspris på 1000 kr. for fællesjagt, hvor man som jæger kan forvente flere chancer, sammenlignet med en dagspris på 250 kr. for pürch eller anstand på egen hånd, hvor det ofte kræver, at man skal ud flere gange for at få succes. Guiden lægger desuden op til at eventuelle klappere og hundefolk, som ikke deltager på jagten med gevær, ikke betaler nogen dagspris for at deltage.

 

Prisguiden reflekterer gennemsnitspriser i Danmark. Afhængigt af jagtområdets beliggenhed, natur og vildt vil priserne skulle justeres tilsvarende enten op eller ned. Det vil altid være op til dig som lodsejer at sætte den endelige pris, og hvis du f.eks. har en meget eksklusiv jagt, vil de 3 forskellige priser i prismodellen sagtens kunne være meget højere end det, guiden lægger op til.