Jagt i Sverige – hvad er de formelle krav?
Vi har lavet en simpel guide, så du hurtigere kan komme afsted på jagt!

Jagt i Danmark byder på talrige muligheder og oplevelser i mange variationer. For mange danske jægere er disse oplevelser grundstenen for en umættelig interesse i jagt. Muligheden for at udvide og afprøve sine jægerfærdigheder i andre dele af jagtens verden har dog også en stor betydning. I mange tilfælde er denne lyst medvirkende til, at vi jægere glædeligt rejser jorden rundt med et ønske om at tilegne os flere minder, flotte trofæer, gode bekendtskaber og uforglemmelige oplevelser. Trangen til at gå på jagt i udlandet betyder nødvendigvis ikke store dyre drivjagter i Polen, safari i Sydafrika eller bjergjagt i New Zealand. Vores nabolande, heriblandt Sverige, tilbyder enestående jagtoplevelser, og det behøver ikke være dyrt. Men hvad kræver det? Det vil vi sætte fokus på i dette blogindlæg. 

 

håndteringen af de påkrævede deklarationer og ansøgninger er forholdsvis ligetil, og selvom det kan virke uoverskueligt at gå i gang, vil du blive overrasket over hvor simpelt det egentlig er. Der er med andre ord intet der forhindre dig i at komme på jagt i Sverige! 

 

En jagtrejse til Sverige kræver at du sørge for følgende 6 punkter:

 

1. Indløser det danske jagttegn

 

2. Indløser det svenske jagtkort

 

3. Sørger for at have EU-våbenpas. Er det fortsat gyldigt? Alternativt ansøg om udstedelse af et EU våbenpas

 

4. Deklarerer våbentilbehør hvis du ønsker at medbringe eks. lyddæmper

 

5. Deklarerer indførslen af våben til Sverige via det svenske toldvæsen, Tullverket

 

6. Besidder og medbringer det danske jagttegn, våbentilladelser samt dokumentation på din interesse i at indføre våben til Sverige

Dansk Jagttegn

I forbindelse med at du vil på jagt i Sverige, er det nødvendigt, at du selvfølgelig først og fremmest har indløst det danske jagttegn. Det skal være tilgængeligt enten i fysisk form eller på miljøstyrelsens app for det digitale jagttegn. Det danske jagttegn indløses på Mit Jagttegn

Svensk Jagtkort

Når det danske jagttegn er indløst, skal du betale den svenske vildtplejeafgift. Sverige har en årlig vildtplejeafgift, som både svenske og udenlandske jægere skal betale ved udøvelse af jagt i Sverige. Når afgiften er betalt gælder denne for et år af gangen, i perioden 01.07-30.06 det følgende år. Der betales 400 svenske kroner, og du vil ved betalingens afslutning modtage dit svenske jagtkort. Jagtkortet skal medbringes på jagt, og skal altid kunne fremvises til offentlige myndigheder. Det svenske jagtkort er betegnelsen for det svenske jagttegn. Det er lovligt at holde jagtkortet i udprintet form, men også som et downloaded e-jagttegn på din smartphone.

 

Du finder Naturvårdsverkets hjemmeside i dette link (svensk jagtkort), hvor du har mulighed for at betale vildtplejeafgiften, og dermed modtage dit svenske jagttegn. Det er iøvrigt også på denne side du kan registrere dig til jagt på ulv og los.

img
Indførsel af våben og våbentilbehør

Hvis du ønsker at medbringe dit eget våben til Sverige skal du opfylde følgende krav:

1. Du skal have et EU-våbenpas til de(t) våben du ønsker at medbringe til Sverige. Dit våbenpas er gyldigt i 5 år og udstedes til ansøgeren igennem politiets hjemmeside. Du finder en vejledning samt linket til ansøgningsprocess her ( EU våbenpas ). Det er gratis at få udstedt et EU-våbenpas. Du skal dog være opmærksom på at udstedelsen kan være en længere process, og det vil i de fleste tilfælde tage omkring 4 uger før våbenpasset kan forventes at være udstedt. 

 

2. Såfremt du ønsker at medbringe våbentilbehør herunder lyddæmper, optisk elektronisk sigtemiddel eller vekselpiber, som ikke fremgår af dit blå EU-våbenpas, kan du alternativt udfylde en tolddeklaration. Dette gøres også på politiets hjemmeside. I stedet for at vælge emnet “Våbenpas” vælges der blot “Våbendeklaration” og du følger blot vejledningen herfor. Ved deklarationen skal du være bekendt med din destination, da der efterspørges adresse samt periodens varighed. Deklarationen er gratis at foretage, og du finder linket på politiets hjemmeside ( deklarerer våbentilbehør ).

 

3. Du skal desuden deklarere indførslen af dine våben til Tullverket. Tullverket er det svenske toldvæsen, som skal underrettes ved ankomst og hjemrejse. Tullverkets hjemmeside finder du her ( deklarerer indførslen ). Husk at afregistrere dine våben senest 20 dage efter udrejse via det link du får tilsendt på mail i forbindelse med deklarationen. Hvis du glemmer at afregistrere dine våben indenfor denne periode låses hjemmesiden, og du vil blive nødsaget til at kontakte Tullverket personligt for at færdiggøre processen.

 

Vejledningen ovenfor kræver at du ved ansøgningens start har et dansk NemID eller MitID, samt en e-mail adresse du har mulighed for at tilgå. Hvis ikke du har NemID/MitID, kan du oprette våbendeklarationerne manuelt. Dette gøres ved at udskrive denne blanket, som efterfølgende udfyldes og medbringes til én af Skats toldekspeditioner, hvor blanketten vil bliver undersøgt og stemplet ved godkendelse. Denne sendes nu til dit lokale politi. Ved hjemkomst skal du gennemføre samme process. 

Åbningstider og lokationer for Skats toldekspeditionskontorer findes her. Hvis du skulle have spørgsmål til processen, er det også Skats kontorer du skal rette henvendelse til.

Husk at medbringe dokumentation

Det er desuden relevant at nævne, at du altid skal medbringe dit danske jagttegn, samt dine våbentilladelser når du rejser med dine våben. Yderligere kræver alle EU-lande dokumentation for formålet med rejsen, f.eks. med papirer på en jagtrejse, en jagtinvitation eller en tilmelding til en skydekonkurrence i besøgslandet. 

 

Skit jakt!

img